Welkom

DE HUURDERSVERENIGING OP URK

wat wij doen

90x10x1

huurprijs

Elk jaar komt de huurverhoging weer in beeld. Samen met de Woonbond en in overleg met Patrimonium bespreken wij het percentage, de noodzaak en voor welke huizen.

Toekomst

Vanuit de Overheid zijn de afgelopen jaren veel beslissingen genomen die impact hadden op huurders in de sociale sector. Wat staat ons nog te wachten met o.a. verduurzaming.

leren

In ons overleg met Patrimonium, de gemeente Urk en de Woonbond, leren wij van elkaar. De wensen van huurders én de wensen waarheen overheid en verhuurder kan en wil gaan.

 

Lidmaatschap is belangrijk

Het zal u een zorg zijn?

100x3

Het huren van een woning heeft veel voordelen, vanwege deze voordelen kiezen veel mensen er bewust voor om te huren. Wie een woning huurt van een woningcorporatie, zoals Patrimonium, huurt bij een professionele verhuurder. Een verhuurder die niet op winst uit is en dus geen woekerprijzen voor zijn woningen vraagt. 

Patrimonium heeft namelijk een maatschappelijke doelstelling en is daarnaast aan regels gebonden wat betreft de hoogte van de huur en de plichten die ze heeft ten opzichte van de huurder. Woningcorporaties hebben altijd het beste met hun huurders voor, zodoende weet je als huurder van Patrimonium altijd waar je aan toe bent.

nog even op een rijtje

90x10x1

Wetgeving

Wat de overheid beslist en impact heeft op U. De Bult zorgt dat dit bij gemeente en Patrimonium wordt besproken.

Klimaat doelen

Van het gas af, isoleren en toenemende kosten voor levensonderhoud. Wat willen ze nou eigenlijk?

De kosten

Huurverhoging of bijdragen in de beheerskosten. Het stijgt maar door. Samen sta je dus wel sterker.

Onderhoud

Wanneer komt de schilder? De straat verzakt! En uiteraard nog veel meer vragen.

nieuws woonbond

90x10x1
 • Geld op de plank voor huurders met blok-stroom

  Huurders die samen één (blok)aansluiting voor elektriciteit hebben, lopen vaak de vermindering op de energiebelasting mis. Het gaat om honderden euro’s. Dit gebeurde ook bij Aline en haar buren. Met hulp van de Woonbond en het tv-programma BOOS kreeg Aline uiteindelijk bijna €1600 terug.

 • Wat verandert er in 2024?

  Met welk inkomen heb je volgend jaar toegang tot sociale huur? En verandert de huurtoeslag? De antwoorden op deze en andere vragen hebben we op een rijtje gezet.

 • Corporaties verduurzamen veel woningen

  Corporaties hebben veel woningen weten te verduurzamen, blijkt uit de tiende editie van de Aedes benchmark.

 • Overlegwet bestaat 25 jaar

  De Overlegwet bestaat 25 jaar. Drie voorzitters van huurdersorganisaties zouden de wet graag aanscherpen.

 • Huurpeil 4 over huurrecht

  De nieuwste editie van Huurpeil staat bol verhalen over huurrecht. Met een dossier over de jarige Overlegwet, een interview met advocaat Harmen Meijerink en meer, veel meer!

 • Huurwoningen gestegen in waarde

  De gemiddelde WOZ-waarde van huurwoningen is met bijna 3% gestegen afgelopen jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. Dit kan invloed hebben op de huurprijs van sociale huurwoningen. Daarom is het belangrijk dat de WOZ-beschikking klopt.

 • Ventileren essentieel om gezond energie te besparen

  Om energie te besparen houden veel Nederlanders ramen en ventilatieroosters gesloten. Dit leidt tot een ongezonde lucht in huis en kan gezondheidsklachten veroorzaken. Ventileren is essentieel om gezond energie te besparen.

 • Website Woonbond vernieuwd

  De vernieuwde website van de Woonbond is deze week in de lucht gegaan. Met een eigentijdsere uitstraling en duidelijke indeling op thema’s draagt deze website beter bij aan het doel van de Woonbond.

 

Lid van de bult worden

Zorg dat uw stem wordt gehoord. Niets doen is geen optie, want wat staat u te morgen wachten? Wij van de huurdersvereniging zijn daar telkens mee bezig, in goed overleg met de partijen die er over gaan.

prestatie afspraken

90x10x1

Van links naar rechts:
Willard Woord, De Bult
Wethouder Gerrit Post
Johan Oosterhoff, Patrimonium

De gemeente en Patrimonium gaan meer sociale woningen bouwen. Dat is één van de afspraken uit de Meerjarige Prestatieafspraken Wonen Urk die onlangs zijn ondertekend door wethouder Gerrit Post, Johan Oosterhoff, directeur van Christelijke Woonstichting Patrimonium en Willard Woord, voorzttter van Huurdersvereniging De Bult.

Februari 2022

Een uniek gebeuren, want dit jaar zijn er voor het eerst meerjarige prestatieafspraken gemaakt, die de periode tot 2026 beslaan. “Hiermee sluiten de gemaakte afspraken aan bij de cyclus van de Visie Wonen die door de gemeente wordt opgesteld. De prestatieafspraken zijn gericht op het realiseren van doelen en ambitites uit deze Visie Wonen. Naast meerjarige afspraken hebben we ook concrete jaarafspraken opgesteld voor onder meer de bouwopgave, betaalbaarheid, duurzaamheid en wonen met zorg”, laten de partijen weten. De drie zijn blij met de goede onderlinge samenwerking.

Wethouder Gerrit Post vertelt: “Ook de steeds belangrijkere thema’s als leefbaarheid en sociale veiligheid staan promintent benoemd.” Johan Oosterhoff van Patrimonium sluit daarbij aan: “Deze prestatieafspraken geven Patrimoinium het vertrouwen voor de komende jaren. Juist nu de vraag naar huurwoningen sterk toeneemt kunnen we ons maximaal inzetten voor voldoende betaalbare huurwoningen.” Ook Willard Woord van De Bult is tevreden: “We zijn blij dat er meer sociale huurwoningen komen in een tijd dat koopwoningen voor steeds meer (jonge) mensen onbereikbaar worden en de wachttijd bij Patrimonium langer wordt.”

 

Leefbaarheidsfonds

Hier kunnen buurten gebruik van maken, als ze komen met een plan ter verbetering van de buurt. € 2000 staat ter beschikking voor een project dat de buurt opfleurt of verbeterd. Denk aan een bankje of speeltuin. 

onze gesprekspartners zijn

90x10x1